محصولات

خازن های قدرت  
خازن های قدرت فشار ضعیف
خازن جریان بالا, MKP, IP20, 50Hz
خازن جریان بالا, MKP, IP20, 60Hz
خازن استاندارد, MKP, IP20, 50Hz
خازن های قدرت فشار متوسط
خازن سه فاز مدل CPEFS 23
خازن تکفاز مدل CUEFS 23
خازن تکفاز با بدنه برقدار مدل CUFFS 23 
خازن های موتوری و روشنایی 
خازن های کوره القایی  
خازن های کوره القایی تا 1000kVAr و 6kHz
خازن های کوره القایی تا 2000kVAr و 4kHz
خازن های کوره القایی تا 2500kVAr و 4kHz
خازن های کوره القایی تا 8000kVAr و 8kHz
خازن های کوره القایی تا 5000kVAr و 5kHz
خازن های کوره القایی تا 6000kVAr و 4kHz
خازن های کوره القایی تا 70KHz , COAX
خازن های کوره القایی تا 200KHz MIDICOAX
خازن های کوره القایی تا 5000kVAr و 120kHz
خازن های کوره القایی تا 6000kVAr و 10kHz
خازن های الکترونیک قدرت  
خازن های فیلترینگ DC
خازن سیلندری DC
خازن کتابی DC
خازن های فیلترینگ AC
خازن فیلترینگ تک فاز AC
خازن فیلترینگ سه فاز AC
خازن های IGBT
خازن سیلندری
خازنهای کتابی خاکستری
خازنهای کتابی مشکی
خازن های SCR و GTO
خازنهای SCR
خازن های جنرال HV
خازن خشک MKP
خازن های کنترل ریپل
خازن های سرج فشار متوسط
خازن های کموتاسیون
خازن های ذخیره ساز انرژی 
بانک های خازنی  
بانک های خازنی استاندارد
بانک های خازنی رزونانس 7 درصد
بانک های خازنی رزونانس 7 درصد کلید زنی سریع
بانک های خازنی فشار قوی
تجهیزات اصلاح ضریب قدرت  
کنترلرهای اصلاح ضریب قدرت
رگولاتور PFR 06/PFR 12
رگولاتور Super PFR 6/12
رگولاتور NOVAR 1106/1114
کنتاکتورهای خازنی
خازن های فشار ضعیف مدل CC
خازن های فشار ضعیف مدل K3-k
خازن های فشار ضعیف مدل MC
خازن های فشار قوی مدل LVC
راکتورها
راکتورهای رزونانس LV
راکتورهای رزونانس HV
راکتورهای جریان هجومی HV
راکتورهای رزونانس تلفات پایین LV
ترانس های فشار قوی
ترانس های جریان HV
ترانس های ولتاژ HV
راکتور مبدل های فرکانسی  
راکتورهای ورودی
راکتورهای خروجی